Welkom!

Bijles het Gooi verzorgt bijlessen aan huis voor middelbare scholieren en voor studenten in het Hoger Onderwijs. Met veel plezier bieden wij ondersteuning aan leerlingen zodat ze weer met voldoende kennis, inzichten, zelfvertrouwen en plezier naar school gaan!

cropped-bijlesimage2.jpg


Bijlessen aan huis

Er worden bijlessen aangeboden in de volgende vakken en niveau’s:

Voortgezet Onderwijs
Economie
                                                  Nederlands
Rekenen                                                    Engels
M&O                                                            Duits
Wiskunde
Natuurkunde
Scheikunde


MBO, HBO, Universiteit

buttonDRES

Bedrijfseconomie
Rekenen
Marketing


Er wordt gewerkt in de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort, Utrecht en het Gooi.